هدایت نوار نقاله (تنظیم نوار نقاله)

هدایت نوار نقاله

فهرست مطالب مقاله هدایت نوار نقاله (تنظیم نوار نقاله)

در این مقاله، روی تنظیم نوار نقاله و روش های هدایت نوار بحث می کنیم. در دنیای ایده آل، نوار در شرایط خوبی است و بار در وسط نوار می ریزد و سازه کانوایر بخوبی مهندسی و نصب شده است؛ در آن شرایط، نوار منحرف نمی شود و کاملا تراز باقی می ماند.

اما نوارهایی که از مسیر ایده آل منحرف می شوند، واقعیت هر روزه در بسیاری از عملیات های انتقال مواد بالک می باشند. یک نوار منحرف شده می تواند باعث ریزش مواد، خرابی اجزا، و صدمه زدن پرهزینه به نوار و سازه شود. نواری که به یک سمت سازه کشیده می شود، می تواند به مقدار زیادی عمر خودش را کاهش دهد چون یک یا هر دو لبه را می خراشد، کشیده می شود، یا بر روی خودش تا می شود.

از بسیاری جهات، تنظیم نوار نقاله به طور مناسب یک پیشنیاز، و یک نیاز اساسی، برای حل بسیاری از مشکلات نشت مواد بحث شده در این مقاله می باشد. در این مقاله، در مورد هدایت نوارنقاله ها بحث خواهیم کرد.

هدایت نوار نقاله

هدایت نوارنقاله در مرکز سازه کانوایر و اجزای آن، فرایند تراز کردن رولیک ها و شرایط بارگیری برای اصلاح هرگونه تمایل برای خروج نوار از مسیر مطلوب می باشد. اولین قدم تراز کردن سازه در خط مرکز تئوری نوار طبق مقادیر پیمایش سیستم می باشد.

وقتی سازه تراز شد، همه پولی ها و رولیک ها باید تراز شوند، بگونه ای که هم سطح و عمود بر خط مرکز باشد. سپس می توان انتظار داشت نوار در مسیر درست حرکت کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رولیک ها می توانید به صفحات رولیک چیست و انواع رولیک ها، تعمیرات، نگهداری رولیک ها و محاسبه فاصله رولیک ها و کنترل شکم نوار نقاله در سایت تسمه باندو مراجعه نمایید.

هنگام هدایت نوار نقاله، فقط یک نفر باید مسئول باشد. وقتی بیش از یک نفر همزمان کانوایر را تراز می کنند، می تواند باعث اصلاحات متناقض شود که اصلاح مسیر نوار را مشکل تر می کند. مهم است که گزارشها حفظ شود، به محل مشکلات کانوایر توجه شود و مراحل اصلاح مفصل مکتوب شود. این کار، مشکلات در اثر اصلاح، اصلاح مجدد، اصلاح بیش از حد، و ضد اصلاح وقتی مشکلات به یک ناحیه مشخص برمی گردد را جلوگیری می کند، یا حداقل مشخص می کند.

فرایند قدم به قدم هدایت نوارنقاله برای اصلاح ترازی اجزاء و مشکلات بارگیری به صورت زیر است.

تعیین نواحی کشش نوار

تراز کردن اجزاء در نواحی کم-کشش بیشترین تأثیر را در اصلاح مسیر نوار دارد. با مشخص کردن و شروع از نواحی کم-کشش، فرایند هدایت نوارنقاله می تواند بیشترین تأثیر با کمترین تغییر را داشته باشد. در نواحی کشش-بالا، برای اینکه تنظیمات نسبتا کوچک تاثیر عمده روی مسیر نوار داشته باشد، کشش زیادی وجود دارد.

کشش نوار اغلب در پولی محرک بیشترین است. ناحیه کمترین تنش بسته به محل پولی های گردنه و کشش متفاوت است. نواحی کم-کشش کاملا به مشخصات یکتای هر کانوایر بستگی دارد و باید بسته به هر کاربردی مشخص شود. برای اطلاعات بیشتر می توان از کتاب نوارنقاله ها برای مواد بالک جامعه سازندگان تجهیزات کانوایر (سما) مهندس کانوایر باتجربه مشورت گرفت.

مهم است که کشش صحیح موردنیاز نوار و ظرفیت موجود توسط وزنه سیستم کشش وارد شود. اگر کشش نوار ناکافی یا نامناسب باشد، ممکن است تغییرات بسیاری در مسیر داشته باشد.

نواحی کشش نوار
کشش نوار اغلب در ورود نوار به پولی محرک حداکثر است؛ مناطق کم-کشش بسته به محل پولی های گردنه و کشش مختلف خواهد بود. برای هدایت یک نوار، بازرسی را مستقیما بعد از ناحیه بیشترین کشش (جاییکه نوار پولی محرک را ترک می کند) شروع کنید.

تعیین محل های انحراف

بهترین نقطه شروع بازرسی انحراف از اولین رولیک بلافاصله بعد از ناحیه کشش بالا است. (معمولا جایی که نوار پولی محرک را ترک می کند)، چون کشش غالبا در آن ناحیه کمتر خواهد بود و در مسیر حرکت نوار ادامه می دهد تا نقطه ای که انحراف کاملا چشمی عیان باشد.

مهم است که به یاد داشته باشید که مسیر نوار در هر نقطه ای بیشتر تحت تأثیر رولیک ها و دیگر اجزای بالادست (نقاطی که نوار قبلا از آنجا عبور کرده است) است تا اجزای پایین دست (نقاطی که هنوز نوار به آنجا نرسیده است). یعنی جاییکه انحراف مشاهده می شود، علت انحراف در نقطه ای است که نوار از آن عبور کرده است.

بنابراین اقدامات اصلاحی باید در نقاطی انجام شود که نوار قبل از رسیدن به محل انحراف مشاهده شده از آن عبور کرده است. جابجایی یک رولیک معمولا بیشترین تاثیر هدایت نوارنقاله را در فاصله 5-8 m یا 15-25 ft مسیر نوار پایین دست دارد.

روال قفل کردن/برچسب زدن/قفل مکانیکی نوار/ آزمایش قفل بودن نوار باید قبل از تراز کردن هرگونه اجزاء یا کشش نوار برای اصلاح انحراف انجام شود.

برای اصلاح مسیر نوار، لازم است از نواحی کشش-پایین شروع کرده و اطراف کانوایر حرکت کرد، تنظیمات رولیک ها را انجام داد تا نوار را به مرکز برگرداند. سپس، به دنبال مسیر نوار از پولی رانده شده به سمت قطعه دورانی بعدی به ترتیب، مسیر نوار را می توان با تراز کردن رولیک ها، در هر لحظه یک محل، اصلاح نمود.

با شروع از اولین یا دومین رولیک قبل از جاییکه انحراف نوار قابل رویت است، باید رولیک ها در خلاف جهت انحراف کج شوند. سپس کانوایر باید مجددا روشن شود تا ترازو بودن حرکت نوار بررسی شود. برای ارزیابی تاثیر اصطلاحات باید کانوایر را روشن کرد اما مهم است که صبر کنید نوار دو یا سه دور بزند سپس تنظیمات بعدی انجام شود. جهت خرید انواع رولیک مورد نظر خود می توانید به صفحه قیمت رولیک نوار نقاله در سایت تسمه باندو مراجعه نمایید.

بهترین کار این است که هر بار فقط یک رولیک جابجا شود، چون کج کردن رولیک های بیشتر ممکن است باعث اصلاح بیش از حد یا مقابله با اصلاح شود. اگر مشاهدات نشان دهد که نوار بیش از حد اصلاح شده است، باید با جابجایی رولیک اولیه مسیر را برگرداند بجای اینکه رولیک های دیگر جابجا شوند. نوار باید در تمام مسیر بی بار و خالی باشد تا از مرکز بودن نوار هنگام ورود به نواحی بارگیری و تخلیه اطمینان حاصل شود.

تکنیک های هدایت نوار نقاله

اولیه ترین تکنیک هدایت نوار نقاله تنظیم رولیک هاست. هدایت نوار نقاله بوسیله رولیک های برگشت و باربر، با جابجایی محور رولیک نسبت به مسیر نوار انجام می شود. این روش اغلب “تقه به رولیک ها” knocking گفته می شود. چون پایه رولیک با یک ضربه چکش جابجا می شود.

هدایت نوار نقاله با جابجایی موقعیت یک یا چند رولیک مثل راندن یک دوچرخه با دسته آن است. وقتی یک سمت دسته (یا رولیک) را به طرف خودتان می کشید، دوچرخه (یا نوار) در همان جهت می چرخد. این در امتداد همان اصل اولیه هدایت نوارنقاله است: نوار به سمتی حرکت می کند که اول با رولیک تماس می یابد.

تکنیک های هدایت نوار نقاله
هدایت یک نوار با جابجا کردن یک یا چند رولیک مثل راندن یک دوچرخه است. وقتی فرمان دوچرخه (یا رولیک) را به یک سمت می چرخانید، دوچرخه (یا نوار) به همان جهت می چرخد.

این اصل راندن دسته دوچرخه دقیق است، اما فقط اگر نوار تماس خوبی با همه رولرهای سه تایی تغاری داشته باشد. بنابراین قبل از هدایت نوارنقاله، لازم است بررسی شود تا از تغاری شدن نوار در همه نقاط مسیر باربر حتی در حالت بی باری اطمینان حاصل شود. اگر نوار داخل تغار ننشسته باشد، ممکن است مشکلی برای تطبیق آن با سازه وجود داشته باشد. نواری که خیلی ضخیم باشد و مناسب یک کانوایر موجود نباشد، ممکن است هیچوقت در مسیر درست قرار نگیرد.

تنظیمات رولیک ها باید کوچک باشد. تحقیقات دانشگاه نیوکاسل استرالیا نشان داده است که وقتی یک رولیک از یک نقطه مشخص کج تر می شود، دیگر مسیر نوار را اصلاح نخواهد کرد، چون نوار روی رولیک سر می خورد مشابه لغزیدن یک ماشین روی یک تکه یخ.

روشن است که این جابجایی رولیک ها برای حرکت نوار در یک جهت مؤثر است. جابجایی یک رولیک که تأثیر اصلاحی هنگام حرکت نوار در یک  هنگام حرکت نوار در جهت ًجهت دارد، احتمالا عکس آن را منحرف خواهد کرد.

تکنیک های هدایت نوار نقاله
برای اینکه یک نوار بخوبی مسیریابی کند، باید در طول مسیر باربر کانوایر بخوبی تغاری شده باشد. اگر نوار روی تغار “ننشیند”، ممکن است هیچوقت بطور صحیح در مسیر قرار نگیرد.

برای کانوایرهای تک جهته، جابجایی موقعیت رولیک ها در هدایت نوارنقاله سودمند است. اما معایبی نیز دارد. بدیهی است که ممکن است یک نوار در خط مستقیم حرکت کند در حالیکه نصف رولیک ها به یک سمت کج شده اند و نصف دیگر در جهت مخالف، اما این کار به قیمت افزایش اصطکاک غلتشی بین نوار و رولرها می باشد. رولیک هایی که برای هدایت نوار نقاله در جهات مختلف چرخانده شده اند، باعث اصطکاک و در نتیجه افزایش غیرضروری سایش در روکش پایینی نوار و افزایش توان مصرفی می شوند.

تنظیمات فقط باید روی رولیک ها انجام شود نه پولی. پولی ها باید به گونه ای تراز شوند که خط محور آن ها در زاویه 90 درجه نسبت به مسیر در نظر گرفته شده نوار باشد.

دیگر تکنیک های مرکز کردن نوار

رویکرد دیگر در مرکز کردن نوار، کمی شیب دادن، تا دو درجه، رولیک های باربر در جهت حرکت نوار می باشد. اصطکاک نوار روی رولرهای جناحین یک نیروی مرکز کننده ایجاد می کند که به سمت مرکز نوار است. می توان این کار را به سادگی با گذاشتن واشر فلزی تخت زیر لبه پشتی پایه رولیک انجام داد. بسیاری از سازندگان رولیک این شیب را در محصولات خود اعمال می کنند. مثل “تقه” به رولیک ها، در تأثیرپذیری این تکنیک محدودیت وجود دارد و توان مصرفی کانوایر و سایش روکش زیرین نوار و رولرها را افزایش می دهد.

تکنیک های مرکز کردن نوار

یک روش نادرست در مرکز کردن نوار نزدیک پولی انتها، کمی چرخاندن در جهت خلاف یا بالابردن انتهای متضاد دو رولر برگشتی خلاف یکدیگر می باشد. تئوری می گوید این انحراف القاشده عمدی در جهات مختلف نیروهای مخالف هم ایجاد می کند که باعث مرکزشدن نوار می شود.

هرچند ازنظر ذهنی معقول به نظر می رسد، اما کاربرد عملی آن مسئله دار است. این روش ناپایداری به سیستم وارد می کند درصورتیکه هدف عملکرد بهینه و پایدار است. می توان اینگونه استدلال کرد که سیستم به اندازه کافی برای حرکت در مسیر درست مشکل دارد که لازم نباشد دو متغیر جدید به شکل انحراف عمدی وارد آن نگردد.

تکنیک های مرکز کردن نوار

هدایت نوار نقاله در راه اندازی کانوایرهای جدید

اگر یک کانوایر جدید طبق مهندسی و اجرای دقیق طراحی و ساخته شود، احتمالا نوار در راه اندازی در مسیر نزدیک به مطلوب حرکت خواهد کرد. ممکن است اختلافات کوچکی از سازه ایده آل وجود داشته باشد که باعث شود نوار کاملا مسیریابی نکند. اما در این موقعیت ها تغییرات باید نسبتا کوچک باشد، بنابراین نوار می تواند بدون خرابی به مدت کافی کار کند تا روال هدایت نوار نقاله انجام شود.

اولین حرکت نوار جدید باید آرام و متناوب باشد، بنابراین هرگونه تمایل نوار به انحراف شاید سریعا تشخیص داده شود و نوار قبل از صدمه دیدن متوقف شود. اولین تغییرات باید در نقاطی انجام شود که نوار در خطر فوری آسیب پذیری است. وقتی نقاط خطرناک برطرف شد، می توان ترتیب مرسوم هدایت نوار نقاله همانطور که قبلا اشاره شد را اجرا نمود.

توجه ناکافی هنگام راه اندازی می تواند مشکلاتی، مانند انحراف خطرناک و خرابی لبه، تا شدن نوار روی خودش، و صدمه زدن به دیگر اجزای کانوایر بوجود بیاورد. برای راه اندازی کانوایر، ناظران باید در محل هایی قرار گیرند که احتمال مشکل می رود یا  نقاطی –جاییکه نوار در معرض بیشترین خطر است که وارد شوت های تخلیه و بارگیری می شود. این ناظران باید بی سیم، تلفن، یا حداقل یک طناب -کشش قطع- اضطراری در دسترس داشته باشند.

در شرایط حاد، ممکن است لازم باشد کانوایر خاموش شود، و قبل از راه اندازی مجدد تنظیمات اشاره شده انجام و نوار جابجا شود.

هدایت نوار نقاله تعویض شده

یک نوار جدید – چه نوار جدید در یک کانوایر جدید یا تعویض نوار یک سیستم موجود – اغلب باید به آهستگی مثل یک کفش جدید پوشیده شود. نسبتا به ندرت اتفاق می افتد که یک نوار جدید روی کانوایر موجود کشیده شود، دو سر آن به هم وصل شود، کلید روشن کانوایر زده شود، و نوار وسط سازه حرکت کند. همه سیستم های جدید باید چند ساعت کار کنند تا نوار کاملا روی رولیک ها هدایت و کشیده شود.

برخی نوارهای جدید تمایل دارند در یک یا چند قسمت طول خود، به یک سمت حرکت کنند چون یک خمیدگی دائمی یا توزیع کشش نامساوی موقت در اثر انبارداری، حمل یا کشیدن نوار وجود دارد. خیلی اوقات، کار کردن نوار تحت کشش کم برای یک دوره استراحت این شرایط را اصلاح خواهد کرد. بارگیری نوار تا 60 درصد ظرفیت به تطبیق نوار با کانوایر کمک می کند.

سازه کانوایر ممکن است نسبت به نوار جدید بی طرف نباشد، بویژه در شرایطی که نوار جدید روی کانوایر موجود نصب می شود. اگر تنظیمات مختلفی برای اصلاح انحراف نوار قبلی انجام شده باشد، ممکن است لازم باشد برای نوار جدید این تنظیمات لغو شود تا نوار در مسیر درست قرار گیرد.

هدایت بلت فیدرها

بلت فیدرها معمولا نوارهای کوتاه، کشش بالا و سرعت پایین هستند که رولیکهای تخت یا برداشت در سمت باربر بکار می برند. اتصال گونیا برای مسیریابی این نوارها ضروری است، و پولی های سر و انتها باید کاملا تراز باشند. بخاطر ساختمان و نیروهای زیاد سمت باربر هدایت نوار نقاله فقط در سمت برگشت یا شل بلت فیدر می تواند انجام شود. در صورت نیاز، یک تجهیز هدایت کننده می توان وسط مسیر برگشت نصب نمود، جاییکه برای عمل کردن تجهیز هدایت کننده نوار تا حدی شل است.

هدایت نوار نقاله های دوطرفه

هیچکدام از روش های تقه زدن یا کج کردن رولیک برای نوارهای دو طرفه مؤثر نیست. هرگونه اصلاح برای هدایت نوار نقاله در یک جهت، اثر معکوس و منحرف کننده در جهت خلاف دارد. در نتیجه نوارهای دوطرفه یکی از مشکلترین چالش های هدایت نوار نقاله باشند.

در نتیجه همه رولیک ها و پولی ها باید کاملا تراز شوند و اتصال نوار باید گونیا باشد تا سیستم را حتی الامکان تمیز و بی طرف نگهدارد. فقط تجهیزات کمک کننده به هدایت نوار نقاله، طراحی شده برای نوارهای دوطرفه باید نصب شود.

سخت افزار هدایت نوار نقاله

بیشتر کانوایرها مقداری اصلاح مسیر لازم دارند برای جبران انحرافات غیرمنتظره و شرایط محیطی. همچنین شرایطی وجود دارد که فرایند هدایت نوارنقاله به دلیل انحرافات نوار، طولانی مدت شده و موفقیت آمیز نبوده است.

در نتیجه، عملیات با یک فرایند مکرر (گاهی هر روز) هدایت نوارنقاله یا نصب برخی سیستمهای مکانیکی هدایت نوارنقاله برای کاهش این فرایند مواجه می شود. راه حل های مهندسی شده هدایت نوارنقاله تجهیزاتی هستند که موقعیت نوار را حس کرده و از طریق یک مکانیزم یا تغییر هندسه بطور فعال مسیر نوار را تنظیم می کنند.

سوئیچ های انحراف نوار

سوئیچ انحراف نوار یک تجهیز اصلاح کننده نیست بلکه یک سیستم سخت افزاری کنترلی مسیریابی نوار است. این کلیدها سنسورهای الکترو-مکانیک هستند که هنگام فعال شدن با نوار منحرف شده، یک سیگنال می فرستند. این کلیدها با فواصلی در طول کانوایر و هر دوطرف نوار نزدیک محدوده خارجی مسیر ایمن حرکت نوار نصب می شوند.

اگر نوار در یک جهت خیلی منحرف شود، به دسته بازوی آن فشار وارد می کند تا یک کلید فعال شده و یک سیگنال قطع کننده مدار قدرت کانوایر ارسال کند، نوار را متوقف می کند که اوپراتور فرصت یابد تا اصلاحات را انجام دهد. در بسیاری شرایط پرسنل کارخانه باید کنار کانوایر قدم بزنند و بطور دستی کلید را آزاد کنند تا عملیات بتواند مجددا شروع به کار کند.

برخی کلیدها قابلیت ارسال چند سیگنال را دارند: اولی هشداردهنده نشان دهنده مقدار پیش تنظیم شده انحراف، سیگنال دوم قطع کننده برق قدرت محرک بخاطر مشکل انحراف زیاد.

سوئیچ های انحراف نوار

البته سیگنال قطع سوئیچ انحراف نوار نشان دهنده این است که یک چیزی در سیستم کانوایر غلط است. شبیه چراغ آمپر ماشین که هنگام داغ کردن موتور قرمز می شود. می توان این چراغ را نادیده گرفت،کلید را بازگرداند و دوباره کانوایر را راه اندازی نمود، اما هم چراغ ماشین و هم سوئیچ انحراف کانوایر هشدار می دهد که احتمالا مشکلات جدی تر، گران تر و شاید مخربی وجود دارد.

توقف کانوایر می تواند مزاحمت ایجاد کرده و خیلی گران تمام شود؛ هر قطع برق، توقف و از دست رفتن تولید بوجود می آورد. سوئیچ های انحراف نوار راه حل مشکل انحراف نوار نیستند؛ آنها نشانگر یک مشکل شدید می باشند.

منبع: کتاب FOUNDATIONS ترجمه معصومه امین.

5/5 - (1 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + نه =

آیا تسمه نقاله با کیفیت میخواهید با تسمه باندو تماس بگیرید...