علل انحراف نوار نقاله (تنظیم نوار نقاله)

علل انحراف نوار نقاله (تنظیم نوار نقاله)

فهرست مطالب مقاله علل انحراف نوار نقاله (تنظیم نوار نقاله)

در این مقاله، روی تنظیم نوار و علل انحراف نوار نقاله متمرکز می شویم. در دنیای ایده آل، نوار در شرایط خوبی است و بار در وسط نوار می ریزد و سازه کانوایر بخوبی مهندسی و نصب شده است. در آن شرایط، نوار منحرف نمی شود و کاملا تراز باقی می ماند.

اما نوارهایی که از مسیر ایده آل منحرف می شوند، واقعیت هر روزه در بسیاری از عملیات های انتقال مواد بالک هستند. یک نوار منحرف شده می تواند باعث ریزش مواد، خرابی اجزا، و صدمه زدن پرهزینه به نوار و سازه شود. نواری که به یک سمت سازه کشیده می شود، می تواند به مقدار زیادی عمر خودش را کاهش دهد چون یک یا هر دو لبه را می خراشد، کشیده می شود، یا بر روی خودش تا می شود.

یک نوار سرگردان می تواند انقدر به شوت ها و اجزای سازه کشیده شود تا نوار دیگر اجزا، و سازه فولادی خراب و اغلب غیرقابل تعمیر گردد. از همه بدتر هنوز مشکلات انحراف تسمه نقاله موجب مرگ و میر می شود.

از بسیاری جهات، تنظیم مناسب نوار یک پیشنیاز، و یک نیاز اساسی، برای حل بسیاری از مشکلات نشت مواد بحث شده در این مقاله می باشد. در این مقاله، در مورد بسیاری از مشکلات که باعث انحراف تسمه نقاله می شود و راه حل های پیشنهادی بحث خواهیم کرد.

تراز نگهداشتن نوار

اصطلاحات بسیاری هنگام بحث در مورد انحراف نوار نقاله بکار می رود. اصطلاحات مسیریابی و هدایت اغلب بجای یکدیگر بکار می روند، مانند دو لغت مقابل آنها انحراف و ناترازی. در اینجا هدایت به عنوان روش گذاشتن مسیر (یا حرکت) نوار در مرکز کانوایر در هر دو حالت باباری و بی باری تعریف می شود. انحراف و ناترازی می تواند به عنوان تمایل مرکز نوار برای حرکت از مرکز سازه، و ناترازی میزان انحراف نوار نقاله تعریف شود.

مسیریابی نوار باید قبل از تلاش برای حذف ریزش مواد، کنترل شود. اگر نوار به یک سمت، یا عقب و جلو، هنگام عبور از ناحیه بارگیری منحرف شود، مواد آسانتر از زیر درزبند اسکرت در هر (یا هر دو) لبه فرار خواهد کرد. انحراف نوار نقاله با هدایت نوار و نصب اجزای طراحی شده برای محدود یا اصلاح انحراف نوار نقاله مدیریت می شود.

وقتی یک نوار منحرف می شود، می تواند باعث ریزش مقدار زیادی مواد شود. این توده مواد می تواند باعث خطرات لغزش شود. اگر نوارنقاله های هوایی دچار انحراف شوند، می تواند مواد با هر اندازه ای را بر سر کارگران بریزد. پتانسیل صدمه زدن به کارگران و همه هزینه های مربوطه نشان می دهد حل مشکل انحراف نوار نقاله به نفع عملیات است.

تراز نگه داشتن نوار
انحراف نوار باید کنترل شود پیش از آنکه بتوان ریزش مواد را از بین برد.

اساس رفتار نوار

علیرغم دلایل مختلف، هنوز انحراف نوار نقاله غیرالزامی است. این مشکل را می توان کنترل یا بهتر از آن، اصلاح نمود. فهم الگوهای پایه رفتار نوار و انجام مجموعه ای از روش ها برای تنظیم دقیق سازه و اجزای کانوایر برای اصلاح نوسانات مسیر نوار می تواند در بیشتر شرایط، از انحراف تسمه نقاله جلوگیری کند.

رفتار نوار بر اساس اصول ساده ای می باشد. این اصول شامل دستورالعمل های هدایت نوار، که فرایند تنظیم سازه کانوایر، اجزای دورانی، و شرایط بار برای اصلاح تمایل نوار برای خروج از مرکز می باشد.

اصل مسیریابی نوار نقاله به این ترتیب است. نوار به سمتی حرکت می کند که سایش بیشتری دارد، یا سمتی که اول به اصطکاک می رسد. وقتی یک سمت نوار به آن اصطکاک می رسد، آن سمت آهسته تر حرکت می کند. سمت دیگر نوار سریع تر حرکت می کند. درنتیجه نابالانسی نیرو بوجود می آید، که نوار را به سمت حرکت آهسته تر می چرخاند.

اساس رفتار نوارنقاله

برای مثال، اگر یک رولیک با زاویه نسبت به سازه کانوایر نصب شده باشد، نوار به سمتی که اول به آن می رسد حرکت خواهد کرد. اگر یک انتهای رولیک بالاتر از آن طرف باشد، نوار به سمت لبه بالاتر صعود خواهد کرد (چون نوار روی رولیک نشسته و اول با لبه بالاتر تماس می یابد).

این رفتار را می توان به سادگی با گذاشتن یک مداد گرد روی یک سطح تخت مثل میز نشان داد. اگر یک کتاب روی مداد گذاشته شود و به آرامی به جلو هل داده شود، بسته به اینکه کدام سمت مداد به فرد آزمایش کننده نزدیکتر است به راست یا چپ منحرف می شود: یعنی سمتی از کتاب که اول با مداد برخورد می کند. این اصل برای هر دو نوع رولیک های تخت و تغاری درست است.

اساس رفتار نوارنقاله

بعلاوه رولیک های تغاری نیروی مسیریابی قدرتمندی وارد می کنند. با ترکیب تغاری، قسمتی از هر دو لبه نوار بالا نگهداشته می شود. یک نیروی جاذبه به آن قسمت بالارفته وارد می شود. اگر نوار در مرکز رولیک نباشد، نیرو روی لبه های بالاتر بیشتر از لبه دیگر خواهد بود که نوار را به سمت مرکز رولیک تغاری می راند.

این نیروی جاذبه مسیریابی آنقدر است که غالبا تاثیر اصلی روی مسیریابی کانوایرهای مواد بالک دارد.

دیگر قاعده ثابت مسیریابی نوار این است که مسیریابی نوار در هر نقطه، بیشتر تحت تأثیر رولیک ها و دیگر اجزای بالادست (محلهایی که نوار از آن عبور کرده است) می باشد، تا اجزای پایین دست (که نوار هنوز به آن نرسیده است). برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله رولیک چیست و انواع رولیک ها در سایت تسمه باندو مراجعه نمایید.

یعنی در هر نقطه ای که انحراف تسمه نقاله مشاهده می شود، علت در نقطه ای است که قبلا تسمه از آن عبور کرده است. در نتیجه اقدامات اصلاحی باید در فاصله ای قبل از نقطه انحراف تسمه نقاله قابل رویت نوار انجام شود. با حفظ این قواعد پایه در ذهن، پرسنل تعمیرات و بهره برداری می توانند تنظیماتی را روی کانوایر انجام دهند که مسیر نوار را به تراز دلخواه بیاورد.

اساس رفتار نوار نقاله

انحراف نوار نقاله

برای هدایت مناسب یک کانوایر، قدم اول پیمایش سیستم موجود برای فهم وضعیت سازه و اجزای آن و تعیین علل انحراف نوار نقاله می باشد.

به مشکل مسیریابی باید با رویکرد سیستمی مواجه شد. ممکن است نوار مقصر باشد (هرچند به احتمال زیاد فقط واکنش در برابر نواقص سازه یا عدم انطباق سیستم است.) یک نوار نقاله انعطاف پذیر است و اگر بطور مناسب طراحی، ساخت و بریده شود، به سمتی خواهد رفت که توسط طراحی و ساخت سیستم کانوایر هدایت می شود. نوار یک نشانگر است و باید همانطور درنظر گرفته شود.

انحراف نوارنقاله می تواند در اثر مشکلات مختلف پدید آید. فاکتورهای دخیل در انحراف نوار نقاله عبارت است از ناترازی اجزای کانوایر، بارگیری خارج از مرکز، تجمع مواد نشتی روی اجزای دورانی، اتصال ضعیف نوار، خرابی سازه در اثر بی توجهی کارگران تجهیزات سنگین، نشست زمین، و بسیاری موارد دیگر و این مشکلات ممکن است در هر ترکیبی بوجود بیاید، و فرایند اصلاح را بسیار پیچیده کند.

علیرغم پیچیدگی این مشکلات، قابل حل می باشند. اجزای ناتراز را می توان راست کرد، شوت ها را می توان دوباره طراحی کرد تا بار را در مرکز نوار بریزند، تجمع مواد را می توان پاک کرد یا از آن جلوگیری نمود، اتصالات نوار را می توان بهبود داد، و کارگران را می توان آموزش داد.

چالش در شناسایی علت خاص مشکلات یک نوار مشخص از لیست بلند احتمالات بوجود می آید. وقتی علت انحراف نوار نقاله مشخص شد، می توان آن را اصلاح نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله خرابی کانوایر و مشکلات نوار نقاله ها در سایت تسمه باندو مراجعه نمایید.

علل انحراف نوار نقاله

در بسیاری شرایط، علت انحراف تسمه نقاله را می توان از شکل انحراف تعیین نمود. وقتی همه قسمت های یک نوار در یک قسمت خاصی از طول نوار خارج از مرکز حرکت می کند، احتمالا علت در تنظیم یا تراز سازه کانوایر، رولیک ها، یا پولی ها در آن ناحیه می باشد. اگر یک یا بیشتر قسمت های نوار در همه نقاط در طول کانوایر منحرف می شود، علت به احتمال زیاد در ساخت نوار، اتصال آن، یا بارگیری نوار است.

اگر نوار وقتی با بار است منحرف می شود و وقتی خالی است به مرکز برمی گردد یا برعکس، علت اغلب در بارگیری خارج از مرکز یا تجمع مواد در شوت است که وضعیت های بارگیری مختلفی بوجود می آورد. برای آشنایی بیشتر با تسمه نقاله ها می توانید به مقالات تسمه نقاله چیست+کاربردهای تسمه نقاله و انبارداری تسمه نوار نقاله ها  در سایت تسمه باندو مراجعه نمایید.

مشهورترین علل انحراف نوار نقاله را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

 • نقص در نوار یا اتصالات آن
 • نقص در سازه، اجزا یا اطراف کانوایر
 • نقص در بارگیری مواد

نواقص نوار یا اتصالات آن

جنس نوار

 • نوار قوسی، خمیده یا کاسه ای شده است.
 • خرابی یا عیوبی در اسکلت (پارچه یا کابل)
 • نوار وجود دارد. لبه یا روکش نوار خراب شده است.
 • فاسد شدگی نوار در اثر قرار گرفتن در
 • معرض اجزا یا مواد شیمیایی وجود دارد

ساخت و کاربرد

 • نوار انطباق ضعیفی با سازه یا کاربرد دارد.
 • نوار در فرایند ساخت قوسی یا خمیده شده است.
 • انبارداری نوار مناسب نبوده است.

اتصالات

 • اتصال ولکانیزه یا مکانیکی نوار ضعیف بوده و در نتیجه اتصال کاملا بر نوار عمود نیست.
 • نوار از چند اتصال با انتهای غلط تشکیل شده که باعث خمیدگی یا اتصال ناراست می شود.
 • نوار با انواع، ضخامت، یا عرض های مختلف به یکدیگر وصل شده اند.
 • نوار اتصالاتی دارد که خراب یا از هم باز شده است.

نواقص سازه، اجزا یا محیط اطراف کانوایر

سازه

 • سازه هنگام ساخت دقیق تراز نشده است.
 • سازه بخاطر نشست زمین روی یک سمت نشسته است.
 • سازه در اثر گرفتگی شوت، آتش سوزی یا برخورد تجهیزات متحرک خراب شده است.

اجزا

 • اجزای دورانی (رولرها و پولی ها) در هر سه محور تراز نیستند.
 • کشش وزنه ای ناتراز است.
 • رولرها قفل شده یا خارج شده اند.
 • گرفتگی یا سایش مواد شکل رولرها یا پولی ها را تغییر داده است.

محیط اطراف

 • کانوایر تحت بادهای شدید است.
 • تجمع باران، شبنم، یا یخ و برف اصطکاک
 • یک سمت نوار را تغییر داده است.
 • آفتاب به یک سمت کانوایر می تابد.

نواقص بارگیری مواد

 • بار وسط نوار دریافت کننده نمی ریزد.
 • بار تفکیک شده و مواد درشت یک سمت نوار می ریزد.
 • بارگیری متناوب برای نواری که به دنبال بار ثابت بوده است، وجود دارد.

گاهی ترکیبی از این مشکلات باعث انحراف نوار نقاله شده و علت اصلی آشکار نخواهد شد. اما، اگر تعداد کافی دوران نوار مشاهده شود، الگوی حرکت نوار غالبا روشن خواهد شد و علت انحراف نوار نقاله آشکار خواهد شد. اگر یک الگو بدست نیامد، علت های معمول انحراف نوار نقاله، نوار بدون بار است که بخوبی تغاری نشده است یا نواری است که غیریکنواخت بارگیری شده است.

انحراف بخاطر نواقص اتصال یا نوار

اتصال نامناسب نوار علت اصلی انحراف نوار نقاله است. اگر اتصال نوار گونیا نباشد، نوار روی سازه کانوایر به عقب و جلو منحرف خواهد شد. این انحراف معمولا در پولی انتها دیده می شود. وقتی اتصال به پولی انتها می رسد، به همان مقدار منحرف می شود، و فقط پس از عبور اتصال به موقعیت اولیه خود برمی گردد. اگر اتصال به اندازه کافی بد باشد، می تواند همه تلاشهای ترازکردن را خنثی کند. راه حل اتصال مجدد نوار بصورت گونیا است.

دومین علت اصلی انحراف نوار نقاله، کاسه ای شدن آن است. بخاطر اختلاف اصطکاک هنگام نشستن نوار کاسه ای شده روی رولیک تغاری، مسیریابی آن ضعیف است. کاسه ای شدن نوار تقریبا همیشه نتیجه انقباض نامساوی بین روکش های فوقانی و زیرین نوارهای پارچه ای می باشد. جهت خرید انواع رولیک می توانید به صفحه قیمت رولیک نوار نقاله (رولیک و غلتک صنعتی) مراجعه نمایید.

حرارت، مواد شیمیایی، زاویه تغاری، و کشش بیش از حد نیز می تواند باعث کاسه ای شدن نوار شود. معمولا می توان با حفظ نسبت مناسب بین ضخامت روکش فوقانی و زیرین اغلب 3:1 یا کمتر از این مشکل جلوگیری کرد. در برخی شرایط، نوار بخاطر تغییر خواص روکش فوقانی در اثر پیرشدگی یا تماس با مواد شیمیایی، کاسه ای می شود.

نوار کاسه ای شده به سختی بطور مداوم مسیریابی می کند، چون مسیریابی به اصطکاک بین نوار و اجزای دورانی بستگی دارد. اگر نوار به شدت آسیب دیده باشد که سطح تماس کاهش یافته باشد، توانایی اجزا در نگهداشتن نوار در مسیر نیز کاهش می یابد.

درحالیکه نواقص ساخت در نوار یا اجزا، اغلب برای بسیاری مشکلات تنظیم نوار سرزنش می شوند، بیشتر این مشکلات را می توان از کاربرد نادرست نوار ردیابی کرد. نواری که انطباق آن با کاربرد ضعیف باشد، اغلب مسیریابی آن روی سازه ضعیف است.

انحراف نوار نقاله بخاطر مشکلات سازه و اجزا

برای حفظ حرکت مستقیم نوار، سازه باید بطور مناسب نصب یا در صورت خرابی اصلاح شود. بیشتر خرابی سازه هنگام برخورد تجهیزات متحرک به سازه کانوایر بوجود می آید. همچنین خرابی سازه می تواند در اثر خوردگی یا نشست فوندانسیون اتفاق بیافتد.

برای حرکت مطمئن نوار، نصب و نگهداری مناسب اجزا نسبت به سازه به همان اندازه اهمیت دارد. یک منبع اصلی انحراف نوار نقاله، سیستم کشش وزنه ای ناتراز یا حرکت بیش از حد به طرفین می باشد. پولی کشش مثل بقیه پولی های اصلی، باید هنگام حرکت وزنه نسبت به نوار تراز باقی بماند وگرنه نوار منحرف خواهد شد.

اجزای دورانی می توانند تأثیر انحرافی عمده ای روی نوار داشته باشند. اجزای دورانی که قفل شده یا بخاطر تجمع مواد غیرقابل استفاده شده یا آنهایی که بخاطر تجمع مواد محیطشان تغییر کرده است، می تواند کمک زیادی به سرگردانی نوار کند.

در نتیجه، نقاط انتقال باید مهندسی، ساخت و نگهداری شوند بگونه ای که مانع ریزش مواد شوند. یک سیستم تمیزکن نوار چندتایی برای جلوگیری از برگشت مواد باید نصب شود. در صورت لزوم، تمیزکنها می توانند برای تمیزکردن پولی های گردنه، کشش یا غیره نصب شوند.

انحراف نوار نقاله بخاطر شرایط محیطی

باد شدید در یک سمت نوار می تواند آنقدر به نوار نیرو وارد کند که از مرکز خارج شده و یا حتی از روی رولیک ها بلند شود. راه حل نصب حلقه های حائل مشهور به پوشش های بادگیر روی کانوایر برای نگهداشتن نوار در موقعیت، ایجاد بادشکن سمت وزش باد، یا محصور کردن تمام کانوایر می باشد.

اگر باران، یخ، یا برف به یک سمت کانوایر بوزد، به اختلاف اصطکاک رولرها منجر خواهد شد. این اختلاف ممکن است برای هل دادن نوار با بار سبک به خارج از مسیر مناسب کافی باشد. حتی اختلاف بوجود آمده در اثر تابش آفتاب صبحگاهی به یک سمت نوار می تواند باعث انحرف نوار شود. در اینجا نیز، راه حل استفاده از نوعی پوشش کانوایر می باشد.

گاهی، طراحی کانوایر برای تحمل باد عرضی به اندازه کافی قوی نیست، تمام کانوایر تحت بادهای شدید به عقب و جلو نوسان خواهد کرد. همچنین در اثر کمی جابجایی وزنه کشش در اثر باد عرضی، مسیر نوار می تواند به مقدار زیادی جابجا شود.

انحراف نوار نقاله در اثر نواقص بارگیری

انحراف تسمه نقاله در اثر مشکل بارگیری را معمولا می توان به راحتی کشف کرد، چون تسمه وقتی با بار است در یک وضعیت حرکت می کند و در هنگام بی باری در وضعیت دیگری است. البته در مورد کانوایرهای قدیمی ممکن است این مشاهدات اشتباه گرفته شود، چون سالها تنظیم برای درست کردن خط سیر نوار، مسیریابی طبیعی را تغییر داده است.

جهت خرید انواع تسمه نقاله می توانید به صفحه فروشگاه انواع بلت نوار نقاله مراجعه نمایید و انواع تسمه نقاله مورد نظر خود را مانند قیمت تسمه نقاله لاستیکی ، قیمت تسمه نقاله PVC و PU و غیره با کیفیت مناسب خریداری نمایید.

انحراف نوار نقاله در اثر نواقص بارگیری
نواری که در مرکز بارگیری نمی شود، منحرف خواهد شد، و خطر خرابی نوار و سازه را خواهد داشت.

مرکز جرم نوار پایین ترین نقطه رولیک های تغاری را جستجو خواهند کرد. وقتی نوار در مرکز بارگیری نشود، وزن مواد نوار را به خارج از مرکز به سمت کم بار هل خواهد داد. این مشکل را می توان با جانمایی مناسب شوت بارگیری یا استفاده از منحرف کننده ها، شبکه ها، یا بخش پایین شوت قابل تنظیم برای اصلاح قرارگیری بار روی نوار تصحیح نمود.

انحراف نوار نقاله در اثر نواقص بارگیری
وقتی بارگیری یک نوار خارج از مرکز باشد، وزن مواد، نوار را به خارج از مرکز به سمت سبکتر کانوایر هل می دهد.

انحراف نوار نقاله های دوطرفه

کانوایرهای دوطرفه می توانند بطور خاص باعث ناامیدی شوند. وقتی جهت نوار برمی گردد، ناحیه کشش در تسمه نسبت به پولی محرک و ناحیه(های) بارگیری تغییر می کند. تصور کنید که یک کانوایر دارید که یک محرک سر دارد، و با چرخاندن یک کلید تبدیل به محرک انتها می شود.

وقتی سمت بالای نوار به سمت پولی سر حرکت می کند، قسمت کشیده شده نوار بالا قرار دارد. اما وقتی نوار معکوس می شود و سمت بالای نوار از پولی محرک دور می شود، قسمت کشیده شده پایین می افتد. در واقع سمت باربر نوار از کشیده به هل داده تغییر می کند. نواری که هل داده می شود ذاتا ناپایدارتر از نوار کشیده شده است بنابراین هدایت آن مشکل تر خواهد بود.

این وضعیت بخصوص مشکلات دشواری ایجاد می کند، چون همه اجزا بگونه متفاوتی با مشکلات مسیریابی درگیر هستند. ممکن است نوار در یک جهت خوب حرکت کند و در جهت عکس، به همه طرف منحرف شود، چون مجموعه متفاوتی از رولرها و پولی ها مسیر حرکت نوار را کنترل می کنند. برای غلبه بر این نوع مشکل، باید سیستم برای تعیین اجزای ناتراز بررسی شود. اصلاحات باید حسب نیاز انجام شود تا همه اجزای دورانی تراز شوند.

مشکلات دیگری که نوارهای دوطرفه با آن مواجه هستند و آنها را تشدید می کنند، عبارتند از بارگیری خارج از مرکز، چند نقطه بارگیری، و بارگیری مواد متفاوت در یک نوار. بارگیری خارج از مرکز می تواند به مقدار زیادی مشکلات مسیریابی در نوارهای دوطرفه را تشدید کند، مخصوصا اگر نزدیک به یک انتهای کانوایر بارگیری انجام شود. با طراحی مناسب شوت بارگیری و به کارگیری منحرف کننده ها، شبکه ها و بخش پایین شوت قابل تنظیم می توان این مشکل را اصلاح کرد.

مواد مختلف روی یک نوار برگشتی نیز می تواند مشکل ساز شود. فرض کنید مسیریابی نوار برای حمل یک ماده با دانسیته بالک مشخص تنظیم شده است. حال جهت نوار برعکس کرده و مواد جدید با دانسیته بالک متفاوت به آن تغذیه کنید، و همه تنظیمات هدایت کننده گذشته ممکن است غلط باشد. برای غلبه بر این نوع مشکل، باید سازه بررسی شود تا مشخص شود وزنه کشش ناکافی است یا اجزا از تراز خارج شده اند، و اصلاحات باید حسب نیاز انجام شود.

مشکلات کانوایرهای متحرک

سیستم های حمل مواد که جابجا می شوند (مثل ریکلایمرهای دورانی باکتی، استاکرهای متحرک، یا نوارهای رونده) بسیار تحت تأثیر سازه ریلی هستند که روی آن حرکت می کنند. برای مثال، اگر یک ریل در یک نقطه بالاتر یا پایین تر از نقطه مقابل روی ریل موازی باشد، کانوایر می تواند کج شده (گاهی چند میلیمتر(اینچ) روی سازه های بلند)، باعث مشکلات انحراف نوار نقاله شود.

بسیاری اوقات این مشکل هنگام پیدا کردن علت انحراف تسمه نقاله و آسیب منتجه نادیده گرفته می شود. ممکن است هنگام پیمایش، قسمت متحرک سیستم در منطقه تراز ریل ها اجرا باشد. نتایج پیمایش نشان می دهد که همه چیز تراز است؛ اما وقتی سیستم به محل دیگری حرکت می کند، نوار منحرف می شود چون سازه نگهدارنده تراز نیست.

سیستم ریل نیز باید از نظر ترازبودن توازی بررسی شود. تراز نامناسب می تواند باعث کشیدن چرخ های حامل به داخل یا خارج ریل شود و همان تأثیر بالا بودن یک نقطه ریل نسبت به نقطه مقابل داشته باشد.

بررسی مشکل: پیمایش

اولین و مهمترین قدم در هدایت نوار، بررسی و تراز کردن سازه است. بهترین راه برای شروع این فرایند، پیمایش مفصل شرایط موجود و معیارهای اولیه طراحی می باشد. در این صورت می توان اقدامات اصلاحی اندازه گیری شده برای برگرداندن سیستم به مشخصات اولیه انجام داد، بجای اینکه بدون برنامه هر روز کمی رولرها تنظیم گردد.

روش مرسوم بررسی تراز بودن کشیدن یک سیم پیانو از یک سر کانوایر به سر دیگر و استفاده از سیم به عنوان خط مرجع برای اندازه گیری میزان تراز بودن است. اما این روش بالقوه چند مشکل را دارد. برای مثال، سیم در برابر جابجایی از خط خود آسیب پذیر است.

تغییر دمای محیط از گرم به آفتابی یا حتی وزن خود سیم می تواند باعث کشیدگی سیم شده و خط آن را تغییر دهد. مشکل دیگر این است که روش  درجه نسبت به سیم 90 دقیقی برای اندازه گیری زاویه وجود ندارد. اگر سیم هنگام تماس برای قرار دادن خط کش یا گونیا حرکت کند، دقت اندازه گیری های بعدی به هم می خورد.

امروزه در تکنولوژی های پیشرفته، نور لیزر موازی سازه کانوایر، مرجع بدون خطا و قابل تکرار برای تراز کردن اجزای کانوایر فراهم می کند.

پیمایش
پرتوی نور یک لیزر یک مرجع تکرارپذیر و بدون مانع برای تراز کردن اجزای سازه کانوایر ایجاد می کند.

این تکنولوژی برداشت لیزری از مشکلات روش قدیمی سیم پیانو جلوگیری می کند. لیزر یک خط نور کاملا مستقیم تا 150 m یا 500 ft و به روش هایی می تواند تا طول نامحدود را تولید کند.

برای بررسی اشیاء عمود بر خط مرجع می توان از منشور برای خم کردن خط نور استفاده کرد. با عبور یک خط لیزر، لازم نیست داده بردارها برای اندازه گیری خط عمود تلاش کنند. بلکه یک خط عمود ساخته اند. از آنجاییکه نمی توان پرتو لیزر قابل لمس نیست، نمی تواند هنگام عددبرداری نیز بطور اتفاقی جابجا شود.

بیشتر عملیات ها تجهیزات و افراد متخصص برای عدد برداری مناسب لیزری را ندارند. بنابراین بهترین کار این است که یک پیمانکار با تجهیزات و افراد متخصص برای عددبرداری بکارگرفته شود. یک پیمانکار متخصص پیمایش لیزری نوار، یک سری نقاط پایه یا تراز دائمی ثبت می کند، یک گزارش مفصل می دهد و توصیه هایی برای اصلاح مشکلات اصلی مسیریابی پیشنهاد می کند.

گزارش باید بگوید کدام اجزا خارج از تراز هستند و تا چقدر کارگران تعمیراتی یا پیمانکاران متخصص می توانند این اجزا را برای بهبود مسیریابی نوار تنظیم کنند. با چند بار پیمایش همان کانوایر در فاصله زمانی منظم (برای مثال سالیانه) مدیریت کارخانه می تواند بررسی منظمی از شرایط سازه کانوایر فراهم کند.

پیمایش خواهد گفت که آیا اوضاع سازه رو به وخامت است یا شرایط دیگر (مثل نشست زمین زیر کانوایر یا تغییر وزنه سیستم کشش) در حال وقوع است. این اطلاعات می تواند به مهندسان و تعمیرکاران در مورد مشکلات در حال وقوع هشدار دهد و از توقف های ناخواسته و متعاقب آن هدر رفتن تولید جلوگیری کند.

نوارها در دنیای واقعی

در دنیای واقعی، نوارهای نقاله منحرف می شوند. اما اگر اجازه انحراف شدید نوار را دهیم، می تواند باعث صدمه زدن به افراد، انتشار مواد نشتی، و خرابی سازه و نوار شود. اما هدایت یک نوار بدون داشتن دانش اثرات هدایت نوار می تواند باعث افزایش مصرف انرژی، خرابی قطعات، و خرابی نوار شود.

انواع مختلف رولیک های خود-تنظیم وجود دارد که می تواند به کنترل مسیر نوار کمک کند. اما عاقلانه است به یاد داشته باشید که عملکرد نوارنقاله نباید برای غلبه بر نامیزانی شدید کانوایر یا سازه یا مشکلات مداوم و عمده بارگیری، وابسته به این رولیک های هدایت کننده باشد.

کارکرد مداوم یک رولیک هدایت کننده نشان دهنده مشکلات جدی تر است که باید مشخص و اصلاح شود. بسیار بهتر است که مشکل اصلی کشف شود و اصلاحات موردنیاز انجام شود.

وقتی انحراف نوار نقاله یک مشکل پیچیده است، می تواند با تشخیص سیستماتیک و فعالانه دلایل انحراف نوار نقاله و حذف آنها کنترل شود. هدایت یک نوار مهارتی است که یادگیری آن زمان می برد و بهترین کار این است که به یک فرد یا پیمانکار متخصص سپرده شود.

 

4.5/5 - (2 امتیاز)

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + هجده =

آیا تسمه نقاله با کیفیت میخواهید با تسمه باندو تماس بگیرید...