تسمه های نقاله لاستیکی آجدار V

فروش تسمه های نقاله لاستیکی آجدار V

تسمه های نقاله لاستیکی آجدار V که عموما با ارتفاع آج 6 ، 8، 10، 15 و 32 میلیمتر و همچنین از عرض 40 تا 100 سانتی متر در تعداد لایه ها و ضخامت های مختلف موجود است و امکان نصب پله های 70 میلیمتر به صورت سفارشی امکان پذیر است. این تسمه های لاستیکی آجدار در دستگاه های دارای شیب کاربرد دارد، مانند کارخانه های آردسازی جهت حمل کیسه های آرد، کارخانه های سیمان جهت حمل پاکت سیمان (بارگیرخانه) ، دستگاه های آسفالت تراش .

قطر پولی به میلی متر

تعداد لایه

مقاومت کششی
Kgf/cm

پولی غیر جلو بر

پولی جلوبر Driving

250

250

3

315

250

315

4

400

 

تسمه آجدار

مقاومت کششی
Kg/cm

ارتفاع آج
mm

فاصله آج
mm

EP 400/4

400

5

100

EP 315/3

315

10

150

EP 315/3

315

15